ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد مشابه بوده و در ضخامت، سایز و ابعاد مختلف به صورت ورقهای مشبک تولید می شوند. ژئوگریدها به عنوان تقویت کننده های مناسب مورد استفاده قرار می گیرند زیرا آنها دارای مقاومت کششی بالا و قفل شدگی قابل توجهی با خاکها هستند. ژئوگریدها معمولا" در مناطقی که خاک ها اشباع و یا نم دار هستند در بالا و پایین لایه ژئوتکستایل قرار می گیرند. مزایای بکارگیری ژئوگریدها در پروژه های عمرانی تقریبا" مشابه با مزایای بکارگیری ژئوتکستایلها ولی با مقاومتهای بسیار بالاتر می باشند نمونه ای از کاربریهای آن ساخت دیوارهای حائل با ارتفاع بالا، تحکیم لایه های آسفالتی، اجرای دیوارهای فضای سبز قائم و تحکیم بسترهای راه و راه آهن و ... میباشند.

 

کاربردهای ژئوگرید:

·         استفاده در ساخت خاکریزها، بستر و زیرسازی پروژه های مختلف حمل و نقل

·         استفاده در استحکام و تثبیت شیبهای تند با نماهای سبز و متنوع دیگر

·         ساخت و اجرای دیوارهای حائل خاک مسلح تا زاویه 90 درجه

·         افزایش پایداری در جهت جلوگیری از حرکت لایه های خاک در شیبهای تند