شرکت ساختمانی طاق گستر ثامن در تاریخ 20/03/1381 در قالب شرکت اختمانی تاسیس و با شماره ثبت 17652 در اداره ثبت شرکتها مشهد به ثبت رسید . بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب 1390/11/13 موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشد :

تهیه زمین با کاربری مناسب از منابع مجاز به منظور احداث ابنیه و فعالیتهای ساختمانی عمرانی در زمینه ساخت اماکن تجاری، اداری، آموزشی، مذهبی، درمانی، ورزشی، شهرک سازی، راه سازی، پل سازی، سدسازی، معماری، ایجاد نیروگاه، ابنیه های سبک و سنگین و ... اجرای پروژه های تأسیساتی و خدماتی و نظایر آن بدون محدودیت به فعالیت خاص، مستقل و یا با استفاده از خدمات موسسات تخصصی و پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین، سرمایه گذاران، متقاضیان و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.

اهداف شرکت:

·         ترویج  تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

·         تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

·         عمران – توسعه – آبادنی

·         انجام پروژه عمرانی

·         پاسخگویی به نیاز های متنوع و جدید متقاضیان و سرمایه گذاران

·         ایجاد کلینیک مشاوره سرمایه گذاری و برقراری ارتباط مستمر با متقاضیان

·         پذیرش مشارکت سرمایه گذاری از طرق مختلف ( سپرده گذاری ، سهمی ، متری واحدی و)

·         استفاده از فن آوری های روز دنیا در طراحی و اجرا

·         گسترش خدمات آموزشی ، مهندسی و مدیریت ساخت و افزایش سطح دانش در حوزه های مرتبط

·         تولید و عرضه ابنیه و خدمات مهندسی با سطح کیفیت جهانی

·         شناسایی و ارتباط مستمر با منابع تامین کننده معتبر تجهیزات و مصالح ساخت