شرکت ساختمانی طاق گستر ثامن یکی از بزرگترین شرکت های پیمان کاری و خدماتی در زمینه انواع پوشش های ساختمانی و پوشش مبلمان شهری مانند سایبان ایستگاه اتوبوس ،پل عابر پیاده و پوشش گلخانه ای، جهت ساخت انواع گلخانه می باشد. زمینه کاری شرکت طراحی و محاسبه و ساخت و اجرای تمام اجزای یک پروژه می باشد که شامل فونداسیون ،دیوار ،اسکلت وپوشش وآب بندی نهایی می باشد. انجام بیش از 1000پروژه موفق در سطح تمام ایران از افتخارات این شرکت می باشد که بیانگر توان طراحی ومحاسبه و اجرا ودرنهایت قدرت مدیریت پیمان کاری این شرکت می باشد. نوع پروژه و نوع کار مهم نیست ،مهم این است که طراحی،محاسبه واجرای آن را به اکیپ های قدرتمند شرکت بسپارید تا تفاوت محسوسی را در ظرافت زیبایی و استحکام تجربه کنید.

ما کوشیده ایم تا با بهره گیری از تکنولوژی مدرن و دانش مهندسی خدماتی با بالاترین سطح کیفی و متناسب با خواستهای مشتریان ارائه نماییم. چرا که معتقدیم رضایت مشتریان، بر اساس شناخت خواستهای واقعی و اصولی ایشان و اجرای دقیق و بی نقص آن قابل حصول خواهد بود.

شرکت ساختمانی طاق گستر ثامن یکی از بزرگترین شرکت های پیمان کاری و خدماتی در زمینه انواع پوشش های ساختمانی و پوشش مبلمان شهری مانند سایبان ایستگاه اتوبوس ،پل عابر پیاده و پوشش گلخانه ای، جهت ساخت انواع گلخانه می باشد. زمینه کاری شرکت طراحی و محاسبه و ساخت و اجرای تمام اجزای یک پروژه می باشد که شامل فونداسیون ،دیوار ،اسکلت وپوشش وآب بندی نهایی می باشد. انجام بیش از 1000پروژه موفق در سطح تمام ایران از افتخارات این شرکت می باشد که بیانگر توان طراحی ومحاسبه و اجرا ودرنهایت قدرت مدیریت پیمان کاری این شرکت می باشد. نوع پروژه و نوع کار مهم نیست ،مهم این است که طراحی،محاسبه واجرای آن را به اکیپ های قدرتمند شرکت بسپارید تا تفاوت محسوسی را در ظرافت زیبایی و استحکام تجربه کنید.

شرکت ساختمانی طاق گستر ثامن